El company i soci de l’ASIB, Roger Saba, ha obtingut la millor nota (9,18) del màster oficial de la UAB en Mitjans, Comunicació i Cultura del curs 2022-2023 amb el seu treball de fi de màster: “El capacitisme en els mitjans de comunicació: La percepció sobre les representacions socials del capacitisme per part de les persones amb diversitat funcional d’entre 20 i 45 anys a Catalunya.” Aquest treball busca caracteritzar la percepció que tenen les persones amb diversitat funcional sobre les seves representacions en els mitjans de comunicació.

L’ASIB, entre altres entitats, va facilitar els espais per fer diverses trobades i grups de discussió per la realització del treball.

Font: UAB